Alles voor uw stofzuiger, afzuigkap of luchtbehandelingsapparaat!
  • Veilig, eenvoudig, snel
  • 30 dagen niet goed, geld terug
  • Artikelen voor meer dan 35.000 verschillende apparaten!

Vragen? Neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van BraunOni B.V. DustDeal.be is onderdeel van BraunOni B.V. Zoals vermeld bij punt 1.4 behoudt BraunOni B.V. zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle andere genoemde merk- en/of handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

1. Algemeen

1.1 Met de vernoeming van BraunOni wordt in dit document verwezen naar de firma BraunOni B.V. ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 08129450.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij BraunOni als leverancier van producten optreedt.
1.3 BraunOni aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).
1.4 BraunOni behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat BraunOni bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal BraunOni alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

2. Betaling

2.1 Betaling vindt plaats door middel van vooruitbetaling via bank, creditcard, iDeal, of PayPal.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Producten worden direct vanaf verschillende locaties verzonden. Zowel vanuit de EU als vanuit landen buiten de EU. DustDeal.be brengt de BTW in rekening afhankelijk van de verzendlocatie en de ontvangstlocatie. Indien u wilt weten wat de verzendcondities van een product zijn, kunt u dit navragen bij onze helpdesk.
3.2.2 DustDeal.be is een Nederlandse webshop gericht op consumenten. Indien u als buitenlands, Europees bedrijf een geldig bedrijfsnaam en BTW nummer invult, zal afhankelijk van de verzendlocatie en ontvangstlocatie een intracommunautaire levering van toepassing kunnen zijn. In dat geval zal op het door u betaalde bedrag 0% BTW gerekend worden. Voor grootzakelijke klanten hebben wij een aparte bestelsite met aantrekkelijke kortingen.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten, indien van toepassing.
3.4 Een aanbieding van BraunOni wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. BraunOni heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Levering

4.1 BraunOni kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.
4.2 Verzending vindt plaats nadat het gefactureerde bedrag op de BraunOni rekening is overgemaakt. Verzending vindt, indien mogelijk, plaats binnen 5 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen.
4.3 BraunOni is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door BraunOni gedragen.
4.4 BraunOni verzendt, afhankelijk van de plaats van origine van de goederen en de plaats van bestemming, goederen middels reguliere postdiensten of koeriersdiensten. BraunOni is gemachtigd de verzendmethode zonder tussenkomst van klant te wijzigen, indien dit in het belang van BraunOni of van de klant is. Indien de klant informatie wenst over de exacte verzendmethode, dient klant deze informatie voor bevestiging van de bestelling bij de helpdesk op te vragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 BraunOni is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
5.2 De termijn genoemd bij 4.2 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. BraunOni is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.
5.3 Indien een product onvolkomen wordt afgeleverd bij de afnemer, of de levering vindt niet plaats, heeft de afnemer een termijn van 90 dagen om BraunOni van deze onvolkomenheden schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. Ruilen

6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat is en het geleverde product binnen 30 dagen na levering weer in bezit van BraunOni is.
6.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.
6.3 Een specificatie/offerte voor verzendkosten kan verkregen worden van een lokaal postbedrijf. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor selectie van een geschikt postbedrijf voor verzending van het product in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving.

7. Verzendkosten

7.1 BraunOni berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort zending. De kosten zijn zichtbaar in de winkelwagen.
7.2 BraunOni behoudt het recht om voor buitenlandse leveringen buiten de EU een verzekerde verzending te eisen. De afnemer kan deze eis weigeren door per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen, waarna automatisch de annuleringsvoorwaarden volgens voorwaarde 10.1 in werking treden.
7.3 De afnemer is verantwoordelijk voor extra kosten die gepaard gaan met de levering zoals toegevoegde postleges en invoerrechten.

8. Garantie

8.1 De afnemer is verplicht direct na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, BraunOni per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering BraunOni wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. BraunOni dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal BraunOni het product vervangen door een nieuw exemplaar.
8.2 BraunOni biedt uitsluitend leveranciersgarantie. Deze vervalt bij oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.
8.3 Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.

9. Schadevergoeding

9.1 BraunOni kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dingenrechtelijke regels voor haar risico komen.
9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van BraunOni komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

10. Herroepen/Annuleren van bestellingen

10.1 Een consument heeft het recht om een bestelling tot 30 dagen na ontvangst te annuleren. Binnen deze periode is het de consument verplicht om aan BraunOni zijn annulering duidelijk te maken. Na bevestiging van ontvangst van het verzoek tot annulering door BraunOni in de vorm van een RMA nummer, dient klant het artikel binnen 14 dagen te retourneren volgens de bij het RMA nummer verstrekte instructies. BraunOni zal daarna binnen 14 dagen na retour zenden van het product het aankoopbedrag terugstorten. Dit is conform 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek art. 7:46'
10.2 Indien de bij 4.2 genoemde termijn met meer dan twee weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd schriftelijk aan te geven dat de bestelling geannuleerd moet worden.
10.3 Modelformulier voor herroeping

Aan BraunOni B.V., Freddy van Riemsdijkweg 6a, 5657 EE Eindhoven, Nederland:
Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen.
Besteld op / Ontvangen op:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

11. Verwijzings kortingen

11.1 BraunOni heeft het recht op elk moment wijzigingen door te voeren met betrekking tot kortingen in ruil voor doorverwijzingen door klanten.
11.2 Kortingen in ruil voor doorverwezen bestellingen kunnen worden doorgevoerd indien een doorverwezen klant een definitieve bestelling heeft geplaatst. Dit is na betaling en verzending van de bestelling die geplaatst is door de doorverwezen klant.
11.3 Verleende korting of opgebouwde kortingstegoed kan worden teruggedraaid na ruil of retourzending van een bestelling.
11.4 BraunOni behoudt het recht personen of instellingen uit te zonderen van deelname aan de actie om korting te verlenen in ruil voor doorverwezen bestelling.
11.5 Een mogelijk scenario waarbij artikel 11.3 en 11.4 zijn, is indien een klant zijn kortingscode (gedeeltelijk) publiekelijk beschouwd kan worden en deze die niet enkel meer binnen de kring van directe vrienden gebruikt wordt.

12. Informatie Geheimhouding & Security

12.1 Cliënt informatie zal niet gedeeld worden met derden. Een uitzondering hierop is informatie die gedeeld wordt met een payment service provider met als doel het faciliteren van een online betaling.
12.2 Cliënt informatie wordt ten alle tijden verstuurd over een beveiligde SSL verbinding.

13. Privacy Policy

Meer over het gebruik van cookies en het privacy beleid van DustDeal.be kunt u vinden op onze Privacy Policy pagina.

Beoordelingen

S.J. de Vries beoordeelde ons met:
(5/5)
Product:
Miele FJM Type stofzuigerzakken Microvezel (10 zakken, 2 filters)
Algemeen:
positief
Over het product:
goede kwaliteit
Lees reviews van andere klanten
  • Veilig, eenvoudig, snel
  • 30 dagen niet goed, geld terug
  • Artikelen voor meer dan 35.000 verschillende apparaten!

Vragen? Neem contact met ons op!